De wettelijke rente, ook wel vertragingsrente genoemd, is de schadevergoeding die verschuldigd is in de voldoening van een geldsom. De rente is verschuldigd over de tijd dat de schuldenaar met de voldoening van een geldsom in verzuim is. In letselschadezaken is er sprake van een onrechtmatige daad en is de schade opeisbaar vanaf het moment dat de schade geleden wordt. Het rentepercentage wordt jaarlijks vastgesteld via een algemene maatregel van bestuur.

Expertise van onze letselschadeadvocaten

Voor AantjesZevenberg Advocaten zijn 4 letselschadespecialisten actief. Elke specialist behandelt alle problemen die zich voordoen. Van A tot Z. Daarnaast beschikt ieder van deze advocaten ook over eigen expertisegebieden. Klik hiervoor op de profielfoto’s hieronder.

Wilt u vrijblijvend meer informatie over wat de letselschadeadvocaten van AantjesZevenberg Advocaten voor u kunnen betekenen?

Neem direct contact op