U kunt door het opgelopen letsel beperkt zijn in zijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt. In dat geval bent u meer economisch kwetsbaar dan een “gezond” persoon. Van verhoogde economische kwetsbaarheid wordt gesproken indien in de toekomst door een economisch feit (bijvoorbeeld ontslag vanwege een reorganisatie) een periode van werkloosheid intreedt, die langer duurt dan “normaal” als gevolg van de door het ongeval ontstane beperkte mogelijkheden. Met een vergoeding kan deze te verwachten langere periode worden gecompenseerd.

Aangetoond moet worden dat het gaat om meer dan gewone economische kwetsbaarheid die elke andere werkende persoon heeft. Indien dat het geval is, kan gesproken worden van verlies van arbeidsvermogen in de toekomst en kan een voorbehoud worden opgenomen bij de afwikkeling van de schade, dan wel kan deze schadepost door de aansprakelijke partij worden afgekocht.

Expertise van onze letselschadeadvocaten

Voor AantjesZevenberg Advocaten zijn 4 letselschadespecialisten actief. Elke specialist behandelt alle problemen die zich voordoen. Van A tot Z. Daarnaast beschikt ieder van deze advocaten ook over eigen expertisegebieden. Klik hiervoor op de profielfoto’s hieronder.

Wilt u vrijblijvend meer informatie over wat de letselschadeadvocaten van AantjesZevenberg Advocaten voor u kunnen betekenen?

Neem direct contact op