In letselschadezaken kan bij de berekening van de schade ook rekening worden gehouden met de te verwachten nog te lijden schade. Indien bijvoorbeeld duidelijk is dat door de beperkingen van het slachtoffer ook in de toekomst een behoefte zal blijven bestaan aan huishoudelijke hulp, kan deze schade nu al begroot worden. Er zou ook kunnen worden afgerekend nadat de schade is geleden, maar betrokken partijen geven meestal de voorkeur aan een eerdere afrekening, waarbij de toekomstige te lijden schade zo goed mogelijk wordt begroot.

Voor de berekening van toekomstige schade moet rekening worden gehouden met de kapitalisatie van de schade (de berekening van de contante waarde). Kapitalisatie vindt plaats om nu af te kunnen rekenen voor schade die in de toekomst wordt geleden. Daarbij dient rekening te worden gehouden met het te verwachten rendement en de inflatie over het te ontvangen bedrag.

Een voorbeeld om het wat inzichtelijker te maken: stel dat u over 15 jaar een bedrag van € 1.000,00 nodig hebt en u wilt daar nu met de wederpartij voor afrekenen, dan krijgt u nu een lager bedrag, omdat ervan uit wordt gegaan dat over het nu te ontvangen bedrag een rendement kan worden behaald (door bijvoorbeeld sparen of beleggen), zodat dit over 15 jaar die € 1.000,00 is. Daarentegen wordt geld over het algemeen ook minder waard (inflatie), hetgeen weer een negatief effect heeft op het nu te ontvangen bedrag. Het verschil tussen de te ontvangen rente (het rendement) en het inflatiepercentage wordt wel rekenrente genoemd en wordt gebruikt om (naar schatting) uit te rekenen hoe u na 15 jaar ongeveer op die € 1.000,00 uitkomt.

Over de te hanteren percentages is vaak veel discussie tussen slachtoffers en verzekeraars. Verzekeraars gaan vaak uit van een rendement dat in de praktijk niet haalbaar blijkt, waardoor zij minder schade hoeven uit te keren. Als slachtofferadvocaten vinden wij dit niet acceptabel. Gelukkig zien we dat ook rechters tegenwoordig uitgaan van meer realistische rentepercentages en daarbij niet meer de door de verzekeraars gehanteerde percentages worden gevolgd.

Expertise van onze letselschadeadvocaten

Voor AantjesZevenberg Advocaten zijn 4 letselschadespecialisten actief. Elke specialist behandelt alle problemen die zich voordoen. Van A tot Z. Daarnaast beschikt ieder van deze advocaten ook over eigen expertisegebieden. Klik hiervoor op de profielfoto’s hieronder.

Wilt u vrijblijvend meer informatie over wat de letselschadeadvocaten van AantjesZevenberg Advocaten voor u kunnen betekenen?

Neem direct contact op