Smartengeld is de vergoeding voor ander nadeel dan vermogensschade. Het gaat daarbij om de vergoeding van de schade als gevolg van de pijn, het verdriet, de gederfde levensvreugde en het geschokte rechtsgevoel. U ontvangt een bedrag ter compensatie van deze schade.

Het smartengeld is lastig exact te begroten en wordt dan ook naar billijkheid vastgesteld. Voor de bepaling van de hoogte van het smartengeld wordt gekeken naar alle omstandigheden, in bijzonder naar de ernst en aard van het letsel. In het algemeen wordt het smartengeld hoger naarmate het leed groter is. Vanzelfsprekend kan een slachtoffer met een dwarslaesie aanspraak maken op een hoger bedrag aan smartengeld dan een slachtoffer met een gekneusde pink.

Voor de bepaling van de hoogte van het smartengeld kan eveneens gekeken worden naar bedragen die in vergelijkbare gevallen zijn toegekend. Daarnaast kan gekeken worden naar de bedragen die in de ons omringende landen worden uitgekeerd, maar deze zijn niet doorslaggevend.

Onze ervaren letselschadeadvocaten zijn zeer goed in staat om de hoogte van het smartengeld te bepalen waar u aanspraak op kunt maken.

Expertise van onze letselschadeadvocaten

Voor AantjesZevenberg Advocaten zijn 4 letselschadespecialisten actief. Elke specialist behandelt alle problemen die zich voordoen. Van A tot Z. Daarnaast beschikt ieder van deze advocaten ook over eigen expertisegebieden. Klik hiervoor op de profielfoto’s hieronder.

Wilt u vrijblijvend meer informatie over wat de letselschadeadvocaten van AantjesZevenberg Advocaten voor u kunnen betekenen?

Neem direct contact op