U kunt door het opgelopen letsel beperkt worden in uw mogelijkheden om naar school te gaan of uw studie te volgen. Indien u een paar dagen mist zal dit in het algemeen geen grote problemen opleveren. Dit kan anders worden indien het om een langere periode gaat. Mogelijk dat u als gevolg van het u overkomen ongeval een jaar blijft zitten of de studie slechts met vertraging kan afronden. In een dergelijk geval dient de daarmee gepaard gaande schade te worden vergoed. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit het moeten betalen van extra schoolgeld of collegegeld, maar mogelijk moet u ook extra reiskosten betalen of nieuwe boeken aanschaffen als gevolg van de vertraging. Al deze kosten komen voor vergoeding in aanmerking.

Indien u als scholier blijft zitten of als student het studiejaar opnieuw moet volgen, leidt dit in het algemeen ook tot arbeidsvermogensschade. Door de vertraging kunt u als scholier of student pas een jaar later de arbeidsmarkt betreden en mist u dus een jaar aan inkomen. Door de Letselschade Raad is een richtlijn ontwikkeld die kan worden gehanteerd bij de vaststelling van de schade (https://deletselschaderaad.nl/richtlijnen). De richtlijn is bruikbaar bij maximaal één jaar studievertraging. Er wordt in de richtlijn onderscheid gemaakt tussen lager onderwijs en hoger onderwijs en tussen de verschillende opleidingsniveaus. De richtlijn betreft slechts een aanbeveling en in concrete gevallen kan hier uiteraard van worden afgeweken.

Expertise van onze letselschadeadvocaten

Voor AantjesZevenberg Advocaten zijn 4 letselschadespecialisten actief. Elke specialist behandelt alle problemen die zich voordoen. Van A tot Z. Daarnaast beschikt ieder van deze advocaten ook over eigen expertisegebieden. Klik hiervoor op de profielfoto’s hieronder.

Wilt u vrijblijvend meer informatie over wat de letselschadeadvocaten van AantjesZevenberg Advocaten voor u kunnen betekenen?

Neem direct contact op