Vanzelfsprekend dienen alle medische behandelingen die u dient te ondergaan als gevolg van het ongeval te worden vergoed door de aansprakelijke partij. Te denken valt aan kosten voor de behandeling in het ziekenhuis door specialisten, maar ook bijvoorbeeld aan kosten voor de tandarts of fysiotherapie.

In veel gevallen worden de kosten in eerste instantie door uw eigen zorgverzekeraar vergoed. Uw verzekeraar kan de kosten vervolgens verhalen op de aansprakelijke partij. Hier heeft u zelf geen omkijken naar. Indien uw eigen risico van de zorgverzekering wordt aangesproken als gevolg van het ongeval, kunt u deze kosten wel rechtstreeks verhalen op de aansprakelijke partij.

Ook alle andere met het ongeval samenhangende medische kosten dienen vergoed te worden door de aansprakelijke partij. Te denken valt daarbij aan medische verschotten, bijvoorbeeld de kosten voor het opvragen van medische informatie bij uw behandelaars of de kosten voor de medisch adviseur van ons kantoor die ons informeert en adviseert in uw zaak.

In veel zaken wordt er na het ontstaan van een medische eindtoestand, hetgeen kort gezegd inhoudt dat u hersteld bent of dat er door de medisch adviseur geen verbetering van uw klachten meer verwacht wordt, een medische expertise gestart. Bij een medische expertise wordt u gezien door een onafhankelijk arts die uw klachten en beperkingen in kaart brengt. Eveneens kan door de expertisearts beoordeeld worden in hoeverre er nog verbetering te verwachten valt in uw gezondheidstoestand. De expertisearts zal ook aangeven of er een percentage blijvende invaliditeit (b.i.) is. Indien er door de expertisearts verwacht wordt dat uw klachten in de toekomst nog zullen toenemen, kan bij regeling van uw schade een voorbehoud worden opgenomen, hetgeen inhoudt dat u, indien op enig moment de klachten verder toenemen, de daarmee gepaard gaande schade wederom kunt verhalen op de aansprakelijke partij. Ook de met de medische expertise samenhangende kosten dienen door de aansprakelijke partij te worden vergoed.

Expertise van onze letselschadeadvocaten

Voor AantjesZevenberg Advocaten zijn 4 letselschadespecialisten actief. Elke specialist behandelt alle problemen die zich voordoen. Van A tot Z. Daarnaast beschikt ieder van deze advocaten ook over eigen expertisegebieden. Klik hiervoor op de profielfoto’s hieronder.

Wilt u vrijblijvend meer informatie over wat de letselschadeadvocaten van AantjesZevenberg Advocaten voor u kunnen betekenen?

Neem direct contact op