Indien u na een ongeval ernstig gehandicapt raakt, kan het zijn dat uw woning dient te worden aangepast, zodat u thuis kunt blijven wonen. Te denken valt daarbij aan het drempelloos maken van een woning, het plaatsen van een traplift of een aanpassing van de badkamer.

Voor aanpassingen aan de woning kan vergoeding worden gevraagd op grond van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) of de Wlz (Wet langdurige zorg). Indien deze vergoeding niet toereikend is, kan het restant van de schade, alsmede de te betalen eigen bijdrage, worden verhaald op de aansprakelijke partij.

U bent als slachtoffer echter niet verplicht om een beroep te doen op de Wmo of de Wlz. Deze wetten zijn algemeen maatschappelijke voorzieningen die niet voorgaan op de specifieke, op onrechtmatige daad gebaseerde aansprakelijkheid en de daaruit voortvloeiende schadevergoedingsplicht voor de aansprakelijke partij.

Expertise van onze letselschadeadvocaten

Voor AantjesZevenberg Advocaten zijn 4 letselschadespecialisten actief. Elke specialist behandelt alle problemen die zich voordoen. Van A tot Z. Daarnaast beschikt ieder van deze advocaten ook over eigen expertisegebieden. Klik hiervoor op de profielfoto’s hieronder.

Wilt u vrijblijvend meer informatie over wat de letselschadeadvocaten van AantjesZevenberg Advocaten voor u kunnen betekenen?

Neem direct contact op