Indien u als gevolg van een ongeval (tijdelijk) niet kunt werken, kan dit leiden tot inkomensverlies, ook wel verlies van verdienvermogen (of arbeidsvermogen) genoemd.

Om de hoogte van het verlies te kunnen bepalen wordt uw inkomenssituatie met het ongeval vergeleken met de hypothetische situatie waarin het ongeval u niet zou zijn overkomen. Het verschil daartussen is de schade. Alle goede en kwade kansen dienen daarbij in acht te worden genomen. Zo kan er bijvoorbeeld ook rekening worden gehouden met een misgelopen promotie of bonus.

Indien u in loondienst werkt en u tijdelijk arbeidsongeschikt bent, zal de werkgever het loon doorbetalen en lijdt u (meestal) geen schade. Dit kan anders worden indien u langer arbeidsongeschikt bent en uw arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld wordt beëindigd. In de meeste gevallen ontvangt u dan een uitkering, maar deze zal lager zijn dat het loon dat u ontving. Bij een uitzendkracht of oproepkracht kan ook bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid al direct inkomensverlies optreden. Hetzelfde geldt voor zelfstandigen. Bij zelfstandigen speelt daarnaast ook vaak het probleem dat zij geen arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben afgesloten die het verlies aan inkomen dekt. Daarnaast kunnen zij niet terugvallen op een WW- of WIA-uitkering. Het verlies aan inkomen wordt dan ook direct gevoeld in de portemonnee.

In het geval van blijvende arbeidsongeschiktheid zal rekening moeten worden gehouden met het carrièreverloop zoals dit zich zonder het ongeval ontwikkeld zou hebben. Bij een werknemer van 60 jaar oud is dit nog met enige zekerheid te bepalen, maar bij een werknemer van 25 jaar oud of een kind, wordt dit veel lastiger. De schade zal zo goed mogelijk begroot moeten worden.

Ook gemiste zwarte inkomsten komen in beginsel voor vergoeding in aanmerking. Wel ontstaan er in die gevallen vaak bewijsproblemen. Het slachtoffer dient aan te tonen dat hij dit inkomen mist, hetgeen bij zwarte inkomsten nog weleens lastig is. Toch kunnen met behulp van verklaringen van derden of andere aanvullende bewijzen ook deze gemiste inkomsten aannemelijk worden gemaakt.

Expertise van onze letselschadeadvocaten

Voor AantjesZevenberg Advocaten zijn 4 letselschadespecialisten actief. Elke specialist behandelt alle problemen die zich voordoen. Van A tot Z. Daarnaast beschikt ieder van deze advocaten ook over eigen expertisegebieden. Klik hiervoor op de profielfoto’s hieronder.

Wilt u vrijblijvend meer informatie over wat de letselschadeadvocaten van AantjesZevenberg Advocaten voor u kunnen betekenen?

Neem direct contact op