Sinds 1 januari 2019 is het voor naasten van slachtoffers mogelijk om een vergoeding van affectieschade te vorderen. Affectieschade is een vorm van smartengeld voor naasten van slachtoffers. Deze naasten kunnen aanspraak maken op een schadevergoeding als het slachtoffer is overleden of ernstig en blijvend letsel heeft opgelopen. De schadevergoeding dient betaald te worden door de aansprakelijke partij. Indien deze partij verzekerd is voor de schade die zij heeft veroorzaakt, dan betaalt de verzekeraar.

De vergoeding kan het leed van de naasten van het slachtoffer niet wegnemen, maar is bedoeld als compensatie en erkenning van het leed en kan helpen bij de verwerking daarvan.

De wet bepaalt dat alleen personen die een zeer nauwe band met het slachtoffer hebben, aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding. In de wet worden respectievelijk genoemd de partner, kinderen en ouders van het slachtoffer, alsmede andere personen die een zeer nauwe band met het slachtoffer hebben en om die reden ook als naaste dienen te worden aangemerkt.

De hoogte van de vergoeding ligt tussen de € 12.500 en € 20.000. Op welk bedrag een naaste aanspraak kan maken is afhankelijk van zijn of haar relatie tot het slachtoffer (de bedragen zijn terug te vinden in het Besluit Vergoeding Affectieschade).

Expertise van onze letselschadeadvocaten

Voor AantjesZevenberg Advocaten zijn 4 letselschadespecialisten actief. Elke specialist behandelt alle problemen die zich voordoen. Van A tot Z. Daarnaast beschikt ieder van deze advocaten ook over eigen expertisegebieden. Klik hiervoor op de profielfoto’s hieronder.

Wilt u vrijblijvend meer informatie over wat de letselschadeadvocaten van AantjesZevenberg Advocaten voor u kunnen betekenen?

Neem direct contact op