Belangrijk uitgangspunt in het aansprakelijkheidsrecht is dat de volledige schade van het slachtoffer vergoed dient te worden.

Smartengeld

Smartengeld is de vergoeding voor ander nadeel dan vermogensschade. Het gaat daarbij om de vergoeding van de schade als gevolg van de pijn, het verdriet, de gederfde levensvreugde en het geschokte rechtsgevoel. U ontvangt een bedrag ter compensatie van deze schade.

Zaakschade

Indien bij het ongeval zaken van u beschadigd raken, dient deze schade door de aansprakelijke partij vergoed te worden. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan schade aan uw auto, fiets, kleding of sieraden.

Medische kosten

Vanzelfsprekend dienen alle medische behandelingen die u dient te ondergaan als gevolg van het ongeval te worden vergoed door de aansprakelijke partij.

Kosten ziekenhuis en revalidatie

Indien u als gevolg van een ongeval wordt opgenomen in het ziekenhuis of dient te verblijven in een revalidatievoorziening, kunt u aanspraak maken op een vergoeding voor elke dag dat u daar dient te verblijven.

Huishoudelijke hulp

Na een ongeval kunt u als het gevolg van uw beperkingen in veel gevallen (tijdelijk) niet meer zelf het huishouden doen. De met het huishouden bedoelde activiteiten omvatten schoonmaakwerkzaamheden, boodschappen doen, koken, de verzorging van huisgenoten (bijv. kinderen) en huisdieren en het vervoer en andere werkzaamheden die hiermee samenhangen.

Kosten verzorging

Voor de kosten van verzorging geldt hetzelfde als voor de kosten van de huishoudelijke hulp. Indien u na een ongeval thuis hulp in de persoonlijke verzorging nodig heeft, bijvoorbeeld hulp bij het douchen en aankleden, dient de aansprakelijke partij de redelijke daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden.

Verlies zelfwerkzaamheid

Voor de kosten van verzorging geldt hetzelfde als voor de kosten van de huishoudelijke hulp. Indien u na een ongeval thuis hulp in de persoonlijke verzorging nodig heeft, bijvoorbeeld hulp bij het douchen en aankleden, dient de aansprakelijke partij de redelijke daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden.

Inkomensverlies / verlies verdienvermogen

Indien u als gevolg van een ongeval (tijdelijk) niet kunt werken, kan dit leiden tot inkomensverlies, ook wel verlies van verdienvermogen (of arbeidsvermogen) genoemd.

Pensioenschade

Op het moment dat u arbeidsongeschikt wordt kan dit gevolgen hebben voor uw pensioen. In veel gevallen bieden pensioenfondsen bij arbeidsongeschiktheid de mogelijkheid tot premievrije opbouw.

Verhoogde economische kwetsbaarheid

U kunt door het opgelopen letsel beperkt zijn in zijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt. In dat geval bent u meer economisch kwetsbaar dan een “gezond” persoon.

School- en studievertraging

U kunt door het opgelopen letsel beperkt worden in uw mogelijkheden om naar school te gaan of uw studie te volgen. Indien u een paar dagen mist zal dit in het algemeen geen grote problemen opleveren.

Reiskosten

De reiskosten die u moet maken als gevolg van het ongeval, dienen door de aansprakelijke partij te worden vergoed. Het kan daarbij gaan om de reiskosten naar de medische behandelaars, maar ook om bijvoorbeeld de reiskosten naar uw advocaat of naar Slachtofferhulp.

Hogere woonlasten

Indien u na een ongeval thuis moet herstellen, kunt u geconfronteerd worden met een hogere energierekening. Immers voor het ongeval was u overdag op school of aan het werk en in de meeste gevallen staat de verwarming dan niet aan.

Kosten aanpassing woning

Indien u na een ongeval ernstig gehandicapt raakt, kan het zijn dat uw woning dient te worden aangepast, zodat u thuis kunt blijven wonen. Te denken valt daarbij aan het drempelloos maken van een woning, het plaatsen van een traplift of een aanpassing van de badkamer.

Kosten zonder nut

Kosten zonder nut worden vaak ook wel vergeefs gemaakte kosten genoemd. Uitgangspunt is dat ook deze kosten door de aansprakelijke partij worden vergoed.

Toekomstige schade

In letselschadezaken kan bij de berekening van de schade ook rekening worden gehouden met de te verwachten nog te lijden schade.

Buitengerechtelijke kosten / Advocaatkosten

Indien u als gevolg van een ongeval een advocaat inschakelt om uw letselschadezaak voor u op te pakken, komen de daarmee gepaard gaande kosten voor rekening van de aansprakelijke partij.

Wettelijke rente

De wettelijke rente, ook wel vertragingsrente genoemd, is de schadevergoeding die verschuldigd is in de voldoening van een geldsom.

Expertise van onze letselschadeadvocaten

Voor AantjesZevenberg Advocaten zijn 4 letselschadespecialisten actief. Elke specialist behandelt alle problemen die zich voordoen. Van A tot Z. Daarnaast beschikt ieder van deze advocaten ook over eigen expertisegebieden. Klik hiervoor op de profielfoto’s hieronder.

Wilt u vrijblijvend meer informatie over wat de letselschadeadvocaten van AantjesZevenberg Advocaten voor u kunnen betekenen?

Neem direct contact op