Bij een ongeval kunnen personen betrokken zijn die letsel hebben opgelopen, zonder dat zij zelf iets aan het ongeval konden doen. Personen die aan het ontstaan van het ongeval geen schuld hebben en aan wie geen verwijt kan worden gemaakt, worden ‘schuldloze in- of opzittenden’ of ‘schuldeloze derden’ genoemd.

Als een aanrijding ontstaat waarbij behalve de schuldeloze nog twee of meer andere partijen betrokken zijn, kan een langslepende discussie ontstaan met de verzekeraars over de vraag wie aansprakelijk is voor het ontstaan van het ongeval. Om te voorkomen dat de schuldeloze personen in zo’n situatie vertraging ondervinden in de afwikkeling van hun schade, hebben verzekeraars onderling afspraken gemaakt over de behandeling van de schade van de schuldeloze derden en schuldeloze inzittenden. De afspraken zijn vastgelegd in ‘Bedrijfsregeling 7 Schuldloze derden’. Deze regeling houdt in dat wanneer sprake is van een schuldeloze in- of opzittende, de WAM-verzekeraar van het voertuig waarin deze persoon zich bevond ten tijde van het ongeval, optreedt als regelend verzekeraar.

Voor ‘schuldloze derden’ (niet zijnde in- of opzittenden) geldt dat zij zelf kunnen kiezen welke partij zij aansprakelijk stellen en welke verzekeraar de schade moet vergoeden. De regelend verzekeraar gaat ten opzichte van de schuldloze derde over tot afwikkeling van de schade, zonder rekening te houden met de mogelijkheid dat zijn verzekerde niet, of slechts gedeeltelijk aansprakelijk is. De schuldeloze derden heeft zo geen last van de discussie tussen de verzekeraars en krijgt zijn schade zonder onnodige vertraging vergoed.

Expertise van onze letselschadeadvocaten

Voor AantjesZevenberg Advocaten zijn 4 letselschadespecialisten actief. Elke specialist behandelt alle problemen die zich voordoen. Van A tot Z. Daarnaast beschikt ieder van deze advocaten ook over eigen expertisegebieden. Klik hiervoor op de profielfoto’s hieronder.

Wilt u vrijblijvend meer informatie over wat de letselschadeadvocaten van AantjesZevenberg Advocaten voor u kunnen betekenen?

Neem direct contact op