Het is wettelijk verplicht een motorrijtuig zoals een auto, motor of scooter, te verzekeren door middel van een aansprakelijkheidsverzekering. Dit wordt ook wel een WA-verzekering genoemd. Als met dit motorrijtuig schade aan een ander wordt veroorzaakt, dekt de WA-verzekering in principe de schade van die ander. Maar hoe zit het met uw eigen schade en de schade van uw passagiers wanneer u het ongeval zelf heeft veroorzaakt? Voor deze schade kan een onverplichte inzittendenverzekering (bij een auto) of opzittendenverzekering (bij een scooter of motor) worden afgesloten. Het grootste verschil met een WA-verzekering, is dat de inzittendenverzekering of opzittendenverzekering de schade vergoedt ongeacht wie er aansprakelijk is voor het ontstaan van het ongeval. Dus de bestuurder van een auto die zelf aansprakelijk is voor het ontstaan van een (eenzijdig of meerzijdig) ongeval, kan op basis van een inzittendenverzekering schadevergoeding krijgen.

Bij een schadeverzekering voor inzittenden (SVI) of opzittenden (SVO) wordt de werkelijk geleden schade vergoed, tot maximaal het in de polis afgesproken verzekerde bedrag. Bij een dergelijke verzekering moet u daarom aantonen hoeveel schade u heeft geleden. In de polisvoorwaarden van de SVI of SVO kan de vergoeding voor bepaalde schadeposten zijn uitgesloten of beperkt.

Bij een ongevallenverzekering inzittende (OVI) keert de verzekering een vast bedrag uit voor iedere inzittende die overlijdt of blijvend letsel oploopt door een ongeval. Het uitgekeerde bedrag is dus niet gerelateerd aan de werkelijk schade. Een dergelijke verzekering waarbij een vast bedrag wordt uitgekeerd heet een sommenverzekering.

Expertise van onze letselschadeadvocaten

Voor AantjesZevenberg Advocaten zijn 4 letselschadespecialisten actief. Elke specialist behandelt alle problemen die zich voordoen. Van A tot Z. Daarnaast beschikt ieder van deze advocaten ook over eigen expertisegebieden. Klik hiervoor op de profielfoto’s hieronder.

Wilt u vrijblijvend meer informatie over wat de letselschadeadvocaten van AantjesZevenberg Advocaten voor u kunnen betekenen?

Neem direct contact op