Een arbeidsdeskundige is een specialist op het gebied van werk en alles daaromheen. Een arbeidsdeskundige is onafhankelijk. Hij werkt niet voor de verzekeraar. Wanneer een arbeidsdeskundige in uw dossier wordt ingeschakeld, vindt een persoonlijk gesprek plaats met de arbeidsdeskundige. In dat gesprek wordt uw werksituatie voor en na het ongeval uitgebreid besproken. De arbeidsdeskundige stelt vervolgens vast welke gevolgen uw letsel heeft voor uw werk. De arbeidsdeskundige onderzoekt ook of er re-integratiemogelijkheden zijn. Wanneer u door het letsel voor langere tijd (of zelfs blijvend) uw eigen werk niet kunt uitvoeren, kan de arbeidsdeskundige bijvoorbeeld onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor werk bij uw huidige of een andere werkgever, zoals aanpassing van uw werkzaamheden, aanpassing van uw werkplek, het gebruik van hulpmiddelen, omscholing of bijscholing. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met uw belastbaarheid en beperkingen, zodat u – indien mogelijk – op een verantwoorde manier kunt werken aan terugkeer naar werk. De arbeidsdeskundige geeft advies en schrijft een rapport over zijn bevindingen. Het rapport kan als bewijs dienen in uw letselschadezaak. Daarmee kan beter worden onderbouwd dat u als gevolg van het ongeval schade lijdt doordat u (geheel of gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent. Deze schade wordt ook wel ‘verlies aan verdienvermogen’ genoemd.

Kortom, de arbeidsdeskundige is er dus voor u als slachtoffer om te adviseren met betrekking tot werk na uw ongeval. Anderzijds is inschakeling van een arbeidsdeskundige nuttig om uw schade beter te kunnen onderbouwen en om discussie met de verzekeraar over uw arbeidsongeschiktheid te voorkomen of op te lossen.

Expertise van onze letselschadeadvocaten

Voor AantjesZevenberg Advocaten zijn 4 letselschadespecialisten actief. Elke specialist behandelt alle problemen die zich voordoen. Van A tot Z. Daarnaast beschikt ieder van deze advocaten ook over eigen expertisegebieden. Klik hiervoor op de profielfoto’s hieronder.

Wilt u vrijblijvend meer informatie over wat de letselschadeadvocaten van AantjesZevenberg Advocaten voor u kunnen betekenen?

Neem direct contact op