In sport- en spelsituaties bestaat een aanzienlijke kans op letsel. Indien u in een sport- en spelsituatie letsel hebt bekomen, hebt u mogelijk recht op vergoeding van de door u geleden schade. Omdat deelnemers aan een sport en/of spel in redelijkheid tot op zekere hoogte gevaarlijke, slecht gecoördineerde, verkeerd getimede of onvoldoende doordachte gedragingen, van elkaar te verwachten hebben, geldt een verhoogde drempel voor het aannemen van aansprakelijkheid. Dit betekent dat een bepaalde gedraging, die buiten een sport- en spelsituatie onrechtmatig zou zijn, dat binnen een sport- en spelsituatie niet behoeft te zijn. Zo kan het in strijd zijn met de maatschappelijke zorgvuldigheid om iemand te tackelen of om iemand met een vuist te slaan, maar zijn dergelijke gedragingen tijdens een voetbalwedstrijd, respectievelijk een bokswedstrijd veelal niet onrechtmatig. De grenzen van het begrip sport- en spelsituatie worden ruim getrokken. De verhoogde drempel voor het aannemen van aansprakelijkheid geldt bijvoorbeeld ook nog korte tijd nadat aan de sport of het spel, volgens de daarvoor geldende regels, een eind is gekomen. Het feit dat kort daarvoor een wedstrijd of spel heeft plaatsgevonden kan de verwachtingen die partijen van elkaar mogen hebben, immers nog beïnvloeden. Ook het begrip deelnemer dient ruim te worden uitgelegd. Niet vereist is dat partijen rechtstreeks met elkaar wedijveren. Bovendien is, om als deelnemer te kunnen worden aangemerkt, niet vereist dat de benadeelde ten tijde van het ongeval ook zelf handelingen verrichtte die karakteristiek zijn voor de beoefening van de sport of het spel. Ook een speler die op het moment van het ongeval slechts toekeek, kan dus worden aangemerkt als deelnemer in een sport- en spelsituatie.

Wanneer vaststaat dat sprake is van een sport- en spelsituatie, komt de vraag aan de orde of de veroorzaker van de schade onrechtmatig heeft gehandeld. Daarbij geldt dat het enkel overtreden van de spelregels veelal niet voldoende is voor het aannemen van aansprakelijkheid. Het overtreden van de spelregels weegt wel mee bij het beoordelen van de aansprakelijkheid. In de rechtspraak wordt in het algemeen aangenomen dat om in een sport- en spelsituatie van onrechtmatigheid te kunnen spreken, sprake moet zijn van abnormaal gevaarlijk spelgedrag ofwel van een gedraging die tegen de geest van het spel is en dus niet kan worden beschouwd als een handelwijze waartoe het spel uitlokt.

Expertise van onze letselschadeadvocaten

Voor AantjesZevenberg Advocaten zijn 4 letselschadespecialisten actief. Elke specialist behandelt alle problemen die zich voordoen. Van A tot Z. Daarnaast beschikt ieder van deze advocaten ook over eigen expertisegebieden. Klik hiervoor op de profielfoto’s hieronder.

Wilt u vrijblijvend meer informatie over wat de letselschadeadvocaten van AantjesZevenberg Advocaten voor u kunnen betekenen?

Neem direct contact op