Wanneer u een medische behandeling hebt ondergaan als gevolg waarvan u letsel hebt bekomen, of wanneer bij u een onjuiste of niet-tijdige diagnose is gesteld en u daardoor schade hebt geleden, kan de behandelaar, het ziekenhuis of de verzekeraar aansprakelijk zijn voor de schade die is veroorzaakt doordat tijdens de behandeling een medische fout is gemaakt of doordat een onjuiste of niet-tijdige diagnose is gesteld.

Wanneer een patiënt een geneeskundige behandeling ondergaat, is tussen de patiënt en de arts of tussen de patiënt en het ziekenhuis sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst. Wanneer de arts of het ziekenhuis de verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt, levert dit een grond voor aansprakelijkheid op. De belangrijkste verplichting luidt dat de hulpverlener bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht dient te nemen en conform de professionele standaard dient te handelen. Veelal wordt als maatstaf genomen de zorgvuldigheid die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend hulpverlener of vakgenoot onder dezelfde omstandigheden mag worden verwacht. Deze maatstaf brengt mee dat bij het beoordelen van de aansprakelijkheid een vergelijking wordt gemaakt met een vakgenoot die hetzelfde specialisme uitoefent als de hulpverlener wiens handelen ter discussie staat. Wanneer de hulpverlener op een bepaald gebied een specialist is, brengt dit mee dat aan het handelen van die betreffende hulpverlener hogere eisen worden gesteld.

Om de geleden schade te kunnen verhalen op de behandelaar, het ziekenhuis of de verzekeraar dient door de (advocaat van de) patiënt te worden aangetoond dat geen sprake is van een complicatie, maar dat door de behandelaar een norm is geschonden en dat de schade van de patiënt in causaal verband staat met de normschending.

Om te kunnen beoordelen of een fout is gemaakt door een arts of andere hulpverlener in de gezondheidszorg, zal het medisch dossier moeten worden opgevraagd en moeten worden voorgelegd aan een medisch adviseur. Beoordeeld dient namelijk te worden of sprake is van een complicatie of dat de arts onzorgvuldig heeft gehandeld door niet de zorg van een goed hulpverlener in acht te nemen en niet te handelen in overeenstemming met de professionele standaard. Dit is niet eenvoudig vast te stellen. Een medische expertise door een arts die hetzelfde specialisme uitoefent als de arts wiens handelen ter discussie staat, kan veelal duidelijkheid scheppen.

Expertise van onze letselschadeadvocaten

Voor AantjesZevenberg Advocaten zijn 4 letselschadespecialisten actief. Elke specialist behandelt alle problemen die zich voordoen. Van A tot Z. Daarnaast beschikt ieder van deze advocaten ook over eigen expertisegebieden. Klik hiervoor op de profielfoto’s hieronder.

Wilt u vrijblijvend meer informatie over wat de letselschadeadvocaten van AantjesZevenberg Advocaten voor u kunnen betekenen?

Neem direct contact op