Indien u letsel heeft bekomen dat is toegebracht door een dier, is het onder omstandigheden mogelijk de door u geleden schade te verhalen op de bezitter of de bedrijfsmatig gebruiker van het dier. Te denken valt bijvoorbeeld aan een beet door de hond van de buren of een val van een paard tijdens een paardrijles als gevolg van een onverwachte gedraging van het paard. In beginsel is de bezitter van een dier aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gedraging van het dier. In geval van bedrijfsmatig gebruik van een dier rust de aansprakelijkheid op de bedrijfsmatig gebruiker. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aansprakelijkheid van een manege voor de gedraging van een paard. Voor het aannemen van aansprakelijkheid is vereist dat de gedraging is veroorzaakt door de eigen energie van het dier. Dit betekent dat geen aansprakelijkheid op grond van de risicoaansprakelijkheid voor dieren kan worden aangenomen wanneer het dier slechts handelde als instrument van degene die het dier bereed of leidde, tenzij het dier in strijd met de wil van degene die het dier bereed of leidde vanuit de eigen energie een bepaalde gedraging heeft verricht en daardoor schade heeft veroorzaakt. Ingeval het dier slechts handelde als instrument van degene die het dier leidde of bereed, kan degene die het dier leidde of bereed bovendien op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk zijn voor de gelegen schade, indien onrechtmatig is gehandeld door het dier tot een bepaalde gedraging aan te zetten.

De bezitter van het dier is niet aansprakelijk voor de vanuit de eigen energie van het dier verrichte gedraging, wanneer aansprakelijkheid zou hebben ontbroken indien de bezitter de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad. Een voorbeeld daarvan is de hond die spontaan een gewapende inbreker bijt, waardoor deze letsel bekomt. Omdat aansprakelijkheid zou hebben ontbroken wanneer de bezitter het dier tot het bijten had aangezet (omdat de bezitter een beroep op noodweer(exces) toekomt), is de bezitter van de hond ook niet aansprakelijk ingeval de hond op eigen initiatief bijt.

Expertise van onze letselschadeadvocaten

Voor AantjesZevenberg Advocaten zijn 4 letselschadespecialisten actief. Elke specialist behandelt alle problemen die zich voordoen. Van A tot Z. Daarnaast beschikt ieder van deze advocaten ook over eigen expertisegebieden. Klik hiervoor op de profielfoto’s hieronder.

Wilt u vrijblijvend meer informatie over wat de letselschadeadvocaten van AantjesZevenberg Advocaten voor u kunnen betekenen?

Neem direct contact op