Indien u slachtoffer bent geworden van een geweldsincident en daardoor letsel hebt bekomen, kunt u mogelijk aanspraak maken op vergoeding van de door u geleden schade. Hiervoor is van belang dat het plaatsvinden van het geweldsincident kan worden aangetoond. Het is dan ook van belang dat u na een geweldsincident zo spoedig mogelijk aangifte doet bij de politie, zodat door de politie een onderzoek kan worden gestart. Voor het vorderen van schadevergoeding na een geweldsincident bestaan verschillende manieren.

Wanneer de dader strafrechtelijk wordt vervolgd, is het voor de benadeelde mogelijk zich te voegen in het strafproces. Dit houdt in dat de benadeelde in de strafrechtelijke procedure een vergoeding kan vorderen voor de geleden schade. Wanneer de dader strafrechtelijk wordt veroordeeld, zal de strafrechter ook een oordeel vellen over de door de benadeelde gevorderde schadevergoeding. Wel geldt in de strafrechtelijke procedure het uitgangspunt dat de beoordeling van de gevorderde schadevergoeding geen onevenredige belasting van het strafproces mag opleveren. De strafrechter zal zich dan ook veelal beperken tot een oordeel over relatief eenvoudige schadeposten.

Voor de minder eenvoudige schadeposten resteert de mogelijkheid de dader civielrechtelijk aansprakelijk te stellen op grond van een onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW). Ook bestaat de mogelijk om de dader direct civielrechtelijk aansprakelijk te stellen, zonder te voegen in het strafproces.

Ten slotte is het mogelijk schadevergoeding te vorderen door het indienen van een verzoek bij het Schadefonds geweldsmisdrijven. Hiervoor gelden enkele voorwaarden. Zo dient het te gaan om een in Nederland opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf, met ernstig letsel tot gevolg. Daarnaast heeft het slachtoffer geen recht op een uitkering van het Schadefonds geweldsmisdrijven indien het slachtoffer zelf enig aandeel heeft gehad in het geweldsmisdrijf of indien het slachtoffer de schade op een andere manier vergoed krijgt (bijvoorbeeld van de dader of de zorgverzekeraar). Ten slotte dient de aanvraag binnen tien jaar na de datum van het geweldsmisdrijf bij het Schadefonds geweldsmisdrijven te zijn ingediend. Voor de vergoeding van de schade door het Schadefonds geweldsmisdrijven gelden gemaximeerde bedragen. Indien het slachtoffer in aanmerking komt voor een vergoeding van het Schadefonds geweldsmisdrijven, zal het Schadefonds geweldsmisdrijven de schadevergoeding aan het slachtoffer uitkeren en het betreffende bedrag vervolgens op de dader verhalen.

Expertise van onze letselschadeadvocaten

Voor AantjesZevenberg Advocaten zijn 4 letselschadespecialisten actief. Elke specialist behandelt alle problemen die zich voordoen. Van A tot Z. Daarnaast beschikt ieder van deze advocaten ook over eigen expertisegebieden. Klik hiervoor op de profielfoto’s hieronder.

Wilt u vrijblijvend meer informatie over wat de letselschadeadvocaten van AantjesZevenberg Advocaten voor u kunnen betekenen?

Neem direct contact op