Door verschillende oorzaken kan je als slachtoffer schade oplopen. Lees hier meer over de verschillende oorzaken en de wijze waarop de schade verhaald kan worden.

Verkeersongeval

Wanneer u letselschade hebt opgelopen als gevolg van een verkeersongeval, waarvoor een ander aansprakelijk is, heeft u recht op vergoeding van de door u geleden schade.

Arbeidsongeval en beroepsziekte

Indien u letsel heeft bekomen als gevolg van een arbeidsongeval, heeft u in veel gevallen recht op schadevergoeding van de werkgever dan wel diens verzekeraar.

Medische fout

Wanneer u een medische behandeling hebt ondergaan als gevolg waarvan u letsel hebt bekomen, of wanneer bij u een onjuiste of niet-tijdige diagnose is gesteld en u daardoor schade hebt geleden, kan de behandelaar, het ziekenhuis of de verzekeraar aansprakelijk zijn voor de schade die is veroorzaakt doordat tijdens de behandeling een medische fout is gemaakt of doordat een onjuiste of niet-tijdige diagnose is gesteld.

Geweldsincident

Indien u slachtoffer bent geworden van een geweldsincident en daardoor letsel hebt bekomen, kunt u mogelijk aanspraak maken op vergoeding van de door u geleden schade.

Seksueel misbruik

Als slachtoffer van seksueel misbruik kunt u aanspraak maken op een schadevergoeding.

Gebrekkige opstal

Indien u letsel hebt opgelopen dat is veroorzaakt door een gebrekkige opstal, kunt u de schade mogelijk verhalen op de bezitter van deze opstal.

Letsel door dieren

Indien u letsel heeft bekomen dat is toegebracht door een dier, is het onder omstandigheden mogelijk de door u geleden schade te verhalen op de bezitter of de bedrijfsmatig gebruiker van het dier.

Sport- en spelsituatie

In sport- en spelsituaties bestaat een aanzienlijke kans op letsel. Indien u in een sport- en spelsituatie letsel hebt bekomen, hebt u mogelijk recht op vergoeding van de door u geleden schade.

Gebrekkig product

Indien u letsel heeft bekomen door een gebrekkig product, heeft u mogelijk recht op vergoeding van de door u geleden schade door de producent.

Overlijdensschade

In geval van het overlijden van een naaste hebben nabestaanden die vallen onder de kring van gerechtigden recht op vergoeding van gederfd levensonderhoud, kosten die na het overlijden moeten worden gemaakt om de bijdrage die de overledene leverde in het huishouden te  compenseren, en begrafeniskosten.

Shockschade

In beginsel heeft slechts het slachtoffer recht op vergoeding van de door hem geleden immateriële schade. Artikel 6:106 BW vormt namelijk een gesloten stelsel.

Aansprakelijkheid voor kinderen

Indien u letsel heeft bekomen dat is veroorzaakt door de gedraging van een kind, kunt u de door u geleden schade mogelijk verhalen op de ouders van het kind dan wel op het kind zelf.

Expertise van onze letselschadeadvocaten

Voor AantjesZevenberg Advocaten zijn 4 letselschadespecialisten actief. Elke specialist behandelt alle problemen die zich voordoen. Van A tot Z. Daarnaast beschikt ieder van deze advocaten ook over eigen expertisegebieden. Klik hiervoor op de profielfoto’s hieronder.

Wilt u vrijblijvend meer informatie over wat de letselschadeadvocaten van AantjesZevenberg Advocaten voor u kunnen betekenen?

Neem direct contact op