T 070 - 390 62 60

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Ons kantoor heeft een interne klachtenregeling, die op elke opdracht van toepassing is verklaard. De regeling voorziet in een interne klachtbehandeling door een klachtenfunctionaris. In het onverhoopte geval dat deze een klacht in behandeling moet worden genomen en partijen er niet uitkomen, kan het geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur.

Zie voor de volledige regelgeving: verordening op de advocatuur, art. 6.28.