T 070 - 390 62 60

Invitatie Haags Beraad

WAT ZIJN DE EFFECTEN VAN DE TERUGTREDENDE OVERHEID?

Deze vraag staat centraal in de tweede aflevering van Het Haags Beraad georganiseerd door ons kantoor. 25 januari aanstaande komt dichterbij. Hierbij de locatie en het programma.

Locatie Het Haags Beraad
De Rijswijkse Schouwburg
Generaal Spoorlaan 10
2283 GM Rijswijk

ontvangst: 16.00 uur
start: 16.30 uur
borrel en napraten in Rij23: 18.00 uur

Bijgaand de Uitnodiging Haags Beraad

Aanmelden en meer informatie bij de organisatie: micky@wisecrackers.nl 020 574 00 80

Lees verder

Vooraankondiging het Haags beraad

In januari 2014 hebben wij het eerste Haags Beraad georganiseerd. Daarin hebben wij getracht een antwoord te vinden op vele vragen die de transitie van de Jeugdzorg van 2015 ging opleveren.

Op 25 januari 2016 organiseren wij een tweede Haags Beraad over het onderwerp “de terugtredende overheid”. We gaan op zoek naar een antwoord op de vraag wat de gevolgen zijn van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Participatiewet en de Jeugdwet die sinds januari 2015 van kracht zijn.

In het panel nemen plaats: Björn Lugthart – Wethouder Sociale Zaken Gemeente Rijswijk, Hans Dingemanse – Manager Leger des Heils en Hans Buijing – Bestuurder a.i. Branchebelang Thuiszorg Nederland.

Iedereen is van harte welkom om deel te nemen. Reserveer deze datum dus alvast in uw agenda en houd onze website in de gaten voor nadere informatie.

Het Haags Beraad is een initiatief van ons kantoor. Wij willen met dit debat actuele, juridisch complexe vraagstukken bespreken met de betrokken partijen en waar mogelijk zoeken naar adequate oplossingen.

Lees verder