T 070 - 390 62 60

Disclaimer

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de websites www.AantjesZevenberg.nl, AZletselschade.nl, AZarbeidsrecht.nl en AZcassatie.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Hoewel AantjesZevenberg Advocaten zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kan AantjesZevenberg Advocaten niet instaan voor de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van de geboden informatie. Daarnaast moet bedacht worden dat de informatie op deze site vaak een algemeen karakter heeft en niet altijd toepasbaar is op of geldt voor individuele situaties. AantjesZevenberg Advocaten is dus niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan als gevolg van (het gebruik van) de informatie op deze website.

AantjesZevenberg Advocaten behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op deze website aangeboden informatie. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiƫren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AantjesZevenberg Advocaten. Het is u wel toegestaan de informatie op deze website af te drukken en/of te downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

AantjesZevenberg Advocaten heeft geen controle over de sites van derden waarnaar op deze site wordt verwezen. AantjesZevenberg Advocaten accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden zoals weergegeven op een site van een derde waarnaar op deze site verwezen wordt.