In het merendeel van de cassatiezaken geven de advocaten in eerste of tweede aanleg aan ons de opdracht om een cassatieadvies te geven en zo nodig in cassatie te gaan. Indien u een cassatieadvies wilt ontvangen, dan ontvangen wij graag een dergelijk verzoek per e-mail inclusief het arrest/de beschikking. U kunt het procesdossier daarna aan ons sturen waarbij het belangrijk is dat u daarvan zelf een kopie bewaart. Bij voorkeur betrekken wij u graag in de cassatieprocedure, aangezien u over de meeste kennis beschikt over het procesverloop in de betreffende zaak en goed contact heeft met cliënt.

Advies na vernietiging

Na een eventuele vernietiging en verwijzing door de Hoge Raad zal het hoger beroep moeten worden voortgezet. In de wet staat nauwelijks wat over deze procedure opgenomen en de regels ter zake zijn met name gebaseerd op jurisprudentie van de Hoge Raad. Vanzelfsprekend kunnen wij u ter zake adviseren.

Anticiperen op een cassatieberoep

Uiteraard is het van belang om te anticiperen op een eventueel cassatieberoep. In hoger beroep is een goed begrip van het grievenstelsel, de devolutieve werking, de twee-conclusieregeling, reformatio in peius en het stel-/bewijsrecht onontbeerlijk. Voor de appellant betekenen deze regels onder meer dat hij alle voor hem ongunstige beslissingen met grieven moet bestrijden en tegelijkertijd moet anticiperen op de eerder ingenomen standpunten van geïntimeerde die bij het slagen van een of meer grieven alsnog/opnieuw relevant kunnen worden. Voor de geïntimeerde betekenen deze regels dat hij in beginsel enkel incidenteel appel hoeft in te stellen indien een wijziging (verbetering) van het dictum is gewenst, maar dient zekerheidshalve ook (voorwaardelijk) incidenteel appel ingesteld te worden indien er sprake is van bepaalde verworpen standpunten.

Daarbij geldt dat voor beide partijen alle standpunten, eis/grondslagwijzigingen, verweren en over het algemeen ook feiten in het eerste processtuk moeten worden opgenomen en dat, indien de wederpartij na zijn memorie van grieven of memorie van antwoord (in incidenteel appel) een nieuw standpunt aanvoert: dat er geprotesteerd moet worden en verweer kan worden gevoerd. Uiteraard adviseren wij u ook graag over het voorgaande.

Expertise van onze cassatieadvocaten

Voor AantjesZevenberg Advocaten zijn 2 cassatiespecialisten actief. Elke specialist behandelt alle problemen die zich voordoen. Van A tot Z. Daarnaast beschikt ieder van deze advocaten ook over eigen expertisegebieden. Klik hiervoor op de profielfoto’s hieronder.

Ben je geïnteresseerd in AantjesZevenberg Advocaten als cassatiepartner?

Neem direct contact op