Het is van groot belang om de zaak tijdig voor te leggen aan ons kantoor. Cassatie is een secuur en tijdrovend werk. Het procesdossier moet immers worden doorgelezen, er moet jurisprudentieonderzoek worden gedaan en de rechterlijke beslissingen moeten worden geanalyseerd. Daarbij is van belang dat de cliënt altijd voorafgaand aan een cassatieberoep een cassatieadvies behoort te ontvangen waarin onder meer aandacht wordt besteed aan de kansen van succes bij de Hoge Raad, maar ook aan de kosten, de risico’s en de zin van een cassatieberoep. Hierbij zullen we eveneens expliciet de vraag aan de orde stellen of de wederpartij ook een succesvol incidenteel cassatieberoep kan instellen en wat de eventuele kansen zijn in een verwijzingsprocedure. Vanaf medio 2012 is ingevolge de Verordening Vakbekwaamheidseisen Civiele Cassatieadvocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten deze schriftelijke advisering verplicht. Deze verordening is overigens inmiddels vervangen met de Verordening op de advocatuur.

Vroegtijdig advies

Wij streven ernaar onze cliënten uiterlijk één maand voor het verstrijken van de cassatietermijn te adviseren. Op deze wijze heeft de cliënt voldoende tijd om na te denken of hij cassatieberoep wil instellen en is er ook voldoende gelegenheid om concept cassatieklachten op te stellen en deze te bespreken. Uiteraard is dit alleen mogelijk indien het procesdossier tijdig door ons is ontvangen. Wij vragen daarom de advocaten tijdig contact met ons op te nemen. Mocht dit echter niet mogelijk zijn dan proberen wij altijd zo goed en spoedig mogelijk uw zaak op te pakken.

Negatief cassatieadvies

Indien wij een negatief cassatieadvies geven zal door ons kantoor geen cassatieberoep worden ingesteld. Over het algemeen bestaat dan nog wel de mogelijkheid om een second opinion bij een andere cassatieadvocaat aan te vragen. U dient dan wel na te gaan of de raad voor de rechtsbijstand of een eventuele rechtsbijstandsverzekeraar deze kosten wel vergoedt.

Positief cassatieadvies

Indien een positief advies wordt gegeven dient cliënt de opdracht te geven om in cassatie te gaan. Afhankelijk van de soort procedure wordt er vervolgens een cassatieverzoekschrift of een procesinleiding opgesteld. Hierin moeten meteen alle klachten (middelen) worden opgenomen. Een “pro forma” cassatieberoep kan niet worden ingesteld. Op een later moment kunnen geen nieuwe klachten worden geformuleerd, tenzij bijvoorbeeld niet tijdig een proces-verbaal van de mondelinge behandeling bij het hof voor het verstrijken van de cassatietermijn is ontvangen.

Expertise van onze cassatieadvocaten

Voor AantjesZevenberg Advocaten zijn 2 cassatiespecialisten actief. Elke specialist behandelt alle problemen die zich voordoen. Van A tot Z. Daarnaast beschikt ieder van deze advocaten ook over eigen expertisegebieden. Klik hiervoor op de profielfoto’s hieronder.

Ben je geïnteresseerd in AantjesZevenberg Advocaten als cassatiepartner?

Neem direct contact op