Heeft het hof een uitspraak gedaan waar u het niet mee eens bent, dan kunt u soms in cassatie gaan bij de Hoge Raad der Nederlanden. U bent dan niet alleen verplicht om een cassatieadvocaat in te schakelen, u heeft zo’n specialist ook nodig om advies uit te brengen over de vraag of cassatie wel zin heeft. Met name op het gebied van aansprakelijkheid, arbeidsrecht, onrechtmatige publicaties/uitzendingen, familierecht, letselschade, merkenrecht, Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). AantjesZevenberg Advocaten heeft deze specialisten in huis.

Wat is civiele cassatie?

De behandeling van cassatiezaken vergt specialistische kennis. Dat vraagt om een partij die uitermate ter zake kundig is. Daarvoor is AantjesZevenberg het aangewezen kantoor.

Cassatieprocedure

De cassatieprocedure is wezenlijk anders dan de gewone procedure bij de rechtbank en het hof. Om deze reden geven we hierbij kort uitleg over de cassatieprocedure.

Cassatietermijn

Voor de meeste cassatiezaken geldt een termijn van 3 maanden, maar soms gelden ook kortere termijnen.

Cassatieadvies

Het is van groot belang om de zaak tijdig voor te leggen aan ons kantoor. Cassatie is een secuur en tijdrovend werk.

Quick scan

Het geven van een cassatieadvies is een tijdrovende en daarmee kostbare aangelegenheid. Om deze reden bieden wij ook de mogelijkheid voor een zogenoemde Quick scan analyse.

Verweer

Indien de wederpartij in cassatie gaat is het niet alleen belangrijk om te beoordelen of verweer moet worden gevoerd, maar ook of incidenteel cassatieberoep noodzakelijk is.

Prejudiciële vragen

Wij verlenen ook rechtsbijstand in zaken waarin door een lagere rechter prejudiciële vragen aan de Hoge Raad zijn gesteld.

Kosten

In cassatie berekenen wij een standaard uurtarief. Uiteraard zal de omvang van het dossier en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden van invloed zijn op de hoogte van de kosten.

Voor advocaten

In het merendeel van de cassatiezaken geven de advocaten in eerste of tweede aanleg aan ons de opdracht om een cassatieadvies te geven en zo nodig in cassatie te gaan.

Onze cassatiezaken

Hierbij een kleine greep uit cassatiezaken van door AantjesZevenberg behandelde uitspraken.

Expertise van onze cassatieadvocaten

Voor AantjesZevenberg Advocaten zijn 2 cassatiespecialisten actief. Elke specialist behandelt alle problemen die zich voordoen. Van A tot Z. Daarnaast beschikt ieder van deze advocaten ook over eigen expertisegebieden. Klik hiervoor op de profielfoto’s hieronder.

Ben je geïnteresseerd in AantjesZevenberg Advocaten als cassatiepartner?

Neem direct contact op