Yoni Bosschaart

Yoni Bosschaart heeft in 2015 de master Rechtsgeleerdheid (Privaatrecht) en medio 2016 de master Aansprakelijkheid en Verzekering (cum laude) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam afgerond. Sindsdien is zij als advocaat werkzaam bij ons kantoor en heeft zij zich gespecialiseerd in letselschade en het algemeen aansprakelijkheidsrecht.

Yoni Bosschaart adviseert en procedeert in zaken met betrekking tot:

  • Bedrijfsongevallen
  • Beroepsziektes
  • Verkeersongevallen
  • Medische aansprakelijkheid
  • Deelgeschillen
  • Aansprakelijkheidsrecht

Tot haar cliënten behoren:

  • Slachtoffers c.q. benadeelden

Publicaties:

  • Annotatie bij Rechtbank Amsterdam 20 januari 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:212, JA 2016/37
  • ‘Achteraf is het makkelijk praten’ – Over het meewegen van gedragingen ex post bij het beantwoorden van de aansprakelijkheidsvraag, in: S.D. Lindenbergh en H.N. Schelhaas (red.), Precies Privaatrecht, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2016, p. 21-43.
  • Achteraf is het makkelijk praten’ – Over het meewegen van gedragingen ex post bij het beantwoorden van de aansprakelijkheidsvraag, AV&S 2017/2.

Contactgegevens