In letselschadezaken is tot nu toe communis opinio dat bij het bepalen van het arbeidsvermogensverlies ook rekening moet worden gehouden met zogenaamde zwarte inkomsten. Daarbij ...
Read More
Onlangs heeft te Hoge Raad uitspraak (HR 17 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:273 (Eiser/De Goudse)) gedaan in een zaak waar ons kantoor als cassatieadvocaten bij betrokken is ...
Read More