Prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.   Eerder berichtte ik (“Effe bijremmen”; over het verlies van hoedanigheid van bestuurder) over een ...
Read More
In letselschadezaken is tot nu toe communis opinio dat bij het bepalen van het arbeidsvermogensverlies ook rekening moet worden gehouden met zogenaamde zwarte inkomsten. Daarbij ...
Read More