Artikel 611e lid 2 Rv. bepaalt dat dwangsommen die voor de faillietverklaring verbeurd zijn, in het passief van het faillissement niet worden toegelaten. Dat betekent, ...
Read More