De kantonrechter Amsterdam heeft eind vorig jaar in een niet gepubliceerde uitspraak geoordeeld dat dezelfde formulering van een concurrentiebeding voor meerdere verschillende functies en personen ...
Read More
Op 14 november 2023 heeft het gerechtshof te Amsterdam een arrest gewezen waarbij de vraag aan de orde kwam of ontbinding van de arbeidsovereenkomst mogelijk ...
Read More
Naomi Liefeld heeft in 2022 de bachelor Rechtsgeleerdheid en in 2023 de master Privaatrecht | Commercieel vermogensrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam afgerond. Sinds 2023 ...
Read More