In een zaak waar ons kantoor als cassatie-advocaat bij betrokken is geweest, heeft het Europese Hof van Justitie op 8 september jl. uitspraak gedaan.

Het gaat om een link die GeenStijl in 2011 plaatste. Wie daarop klikte, kwam terecht op een Australische website met foto’s van Britt Dekker, die oorspronkelijk in de Playboy stonden. Geenstijl weigerde links naar de foto’s te verwijderen, waarna Sanoma de Australische site aansprak. Deze verwijderde de foto’s wel, die vervolgens weer door Geenstijl via een andere manier werden gelinkt. Ook deze werden uiteindelijk door de nieuwe site verwijderd, waarna Geenstijl-gebruikers opnieuw werkende links plaatsten. Sanoma spande daarop een rechtszaak aan.

In eerste instantie had de rechtbank Sanoma gelijk gegeven, maar dit oordeel werd door het Gerechtshof vernietigd. Het hof was van mening dat het linken geen inbreuk opleverde maar dat het wel onrechtmatig kàn zijn. Sanoma stelde tegen die beslissing beroep in cassatie bij de Hoge Raad in. Voor de Hoge Raad vormde de zaak aanleiding om vragen aan het EU-hof te stellen.

Het hof oordeelt kort gezegd dat als een particulier een link online zet naar beschermd materiaal, deze niet na hoeft te gaan of het auteursrecht wordt geschonden. Bij organisaties met winstoogmerk wordt ervan uitgegaan dat bekend is dat een link naar dergelijk werk niet legaal is. Omdat GeenStijl volgens het hof in de laatste categorie valt, had zij de foto’s niet mogen publiceren. Nu leek het er namelijk op dat de afbeeldingen eigenlijk opnieuw werden gepubliceerd.

In een eerdere uitspraak, bekend onder de naam Svensson, had het Europese Hof al uitgemaakt dat het linken naar auteursrechtelijk beschermd materiaal geen inbreuk oplevert. In die zaak ging het echter om materiaal dat met toestemming van de rechthebbende online was gezet, welke toestemming in de huidige zaak uitdrukkelijk niet door Sanoma was verleend. De huidige uitspraak vormt een aanvulling op deze regel door aanvullende eisen te stellen.

De uitspraak is van belang omdat de rechter onderscheid maakt tussen particuliere en commerciële vormen van auteursrechtschending. Het oordeel schept een precedent voor andere rechtszaken.

Na deze beslissing is het weer aan de Hoge Raad der Nederlanden om het eindoordeel te vellen.

Bent u benieuwd naar welke andere cassatiezaken wij hebben gedaan? Klikt u dan hier.