Af en toe krijgen wij de vraag of cassatie kan worden ingesteld tegen een uitspraak van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondsheidszorg (CTG). Cassatie tegen de uitspraak van het CGT is niet mogelijk. Dat blijkt uit een arrest van de Hoge Raad van 25 september 2015:
“Ingevolge artikel 78, lid 4 van de Wet op de rechterlijke organisatie neemt de Hoge Raad enkel kennis van het beroep in cassatie tegen uitspraken van de bestuursrechter voor zover dit bij wet is bepaald. Er is geen wettelijke bepaling die beroep in cassatie openstelt tegen een uitspraak van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.”

In artikel 47 lid 3 Wet op de BIG is bepaald: “De tuchtrechtspraak wordt in eerste aanleg uitgeoefend door regionale tuchtcolleges en in beroep door een centraal tuchtcollege.” In artikel 75 Wet op de BIG is bepaald dat tegen een beslissing van het centrale tuchtcollege geen andere voorziening openstaat dan cassatie in het belang der wet. De P-G van de Hoge Raad kan verzocht worden om ex art. 78 lid 1 Wet RO cassatie in het belang der wet in te stellen, maar een dergelijk beroep brengt (zoals lid 7 van art. 78 RO het zegt) geen nadeel toe aan de rechten door partijen verkregen.