Onlangs is een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend om de positie van preventiemedewerkers te versterken. Deze medewerkers krijgen hiermee het wettelijke recht op overleg met de arbodienstverlener en de bedrijfsarts. De nieuwe regels geven de preventiemedewerker ook meer draagvlak, want hij zal nu gekozen worden door vertegenwoordigers van de werknemers. Ook geeft het de Ondernemingsraad medeverantwoordelijkheid voor het functioneren van de preventiemedewerker

In het wetsvoorstel wordt ook de rol van de werkgever met betrekking tot verzuim duidelijker. Vaak laat de werkgever de verzuimbegeleiding over aan de bedrijfsarts, terwijl dit eigenlijk de rol van de werkgever is. De bedrijfsarts heeft hierin alleen een adviserende rol. Daarnaast krijgen werknemers de mogelijkheid om zelf de bedrijfsarts te benaderen waardoor verzuim sneller kan worden voorkomen. De wijzigingen moeten op 1 januari 2017 ingaan.