In deze annotatie gepubliceerd in het tijdschrift Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht (JA) ga ik in op de zaak waarin ouders Bureau Jeugdzorg hebben aangesproken wegens een onterechte crisismelding en onheuse bejegening. Bij een ziekenhuis-opname van paar weken oude baby waren aanwijzingen voor Shaken Baby Syndrome gevonden. Om deze reden is het kind gedurende ongeveer een maand uit huis geplaatst.

Annotatie bij Hof Arnhem-Leeuwarden van 2 februari 2015 ECLI:NL:GHARL:2015:719, JA 201554

De hele annotatie is te raadplegen op http://www.sdujurisprudentie.nl