In deze annotatie gepubliceerd in het tijdschrift Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht (JA) ga ik in op de zaak waarbij een gemeente aan een ex-gedetineerde een schadevergoeding moest betalen, aangezien deze gemeente inbreuk heeft gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van een ex-gedetineerde door diens woonlocatie bekend te maken. De rechter oordeelde dat daar onvoldoende aanleiding toe was.

JA 201575