In deze annotatie gepubliceerd in het tijdschrift Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht (JA) ga ik in op het arrest van de Hoge Raad over een zaak tussen een particuliere belegger en ABN AMRO Bank (ECLI:NL:HR:2015:2191).In deze zaak vordert een particuliere belegger een vergoeding van de schade die is ontstaan als gevolg van het niet uitvoeren van een door hem gegeven order. ABN heeft erkend dat een stop loss order is gegeven die niet is uitgevoerd, maar heeft aangevoerd dat de particulier met dat laatste in verdere gesprekken heeft ingestemd. Het hof heeft de vorderingen afgewezen. De Hoge Raad vernietigt.

JA 201526 zs

De hele annotatie is te raadplegen op http://www.sdujurisprudentie.nl