Sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid heeft de werkgever niet langer de keuze om naar het UWV of de kantonrechter te gaan. Het UWV zal voortaan oordelen over het ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of wegens twee jaar ziekte. Voor de overige ontslaggronden moet de werkgever naar de kantonrechter. Van beide procedures staat hoger beroep en cassatie open. Ook is niet langer de ontbindingsvergoeding, maar een zogenaamde transitievergoeding verschuldigd. De transitievergoeding bedraagt 1/3e maandsalaris per gewerkt jaar over de eerste 10 jaar. Na 10 jaar is dit 1/2e maandsalaris per gewerkt jaar. Maximaal bedraagt de transitievergoeding € 75.000 of – als dat hoger is – een jaarsalaris.

Uit recente lagere jurisprudentie volgt dat het lasterig is geworden om een werknemer te ontslaan. Ontslag is nu alleen mogelijk wanneer ‘daar een redelijke grond voor is en herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, in een andere passende functie niet mogelijk is of niet in de rede ligt’. Aan deze redelijke gronden zijn weer diverse voorwaarden verbonden. De werkgever zal dus voortaan in de ontslagprocedure moeten aantonen dat de reden voor het ontslag binnen een bepaalde ontslaggrond past. Dit maakt dat in dossiers waarin meerdere ontslaggronden voorkomen (bijvoorbeeld een dringende reden, disfunctioneren, verstoorde arbeidsrelatie), maar niet aan alle voorwaarden wordt voldaan die bij de betreffende ontslaggrond horen, de kantonrechter niet tot ontbinding zal overgaan (zie bijvoorbeeld http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOVE:2015:4663).

Met andere woorden: een beetje disfunctioneren en een daardoor ook wat verstoorde verhouding, met als gevolg meer ziekmeldingen kan niet meer leiden tot een beslissing van de rechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Verder zal de werkgever moeten aantonen dat de werknemer niet binnen de geldende opzegtermijn kan worden herplaatst in een andere passende functie (zie voor een afwijzing op basis van deze voorwaarde: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2015:4491).

Indien een dossier niet aan alle voorwaarden van een ontslaggrond en de herplaatsingsverplichting voldoet, zal de ontbinding dus worden afgewezen (zie bijvoorbeeld http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2015:7666, http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBLIM:2015:8010).

Daartegenover staat wel dat door de transitievergoeding ontslag goedkoper is worden. Alleen in uitzonderingsgevallen is er nog beperkte ruimte voor een extra vergoeding, de zogenoemde billijke vergoeding (zie bijvoorbeeld http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2015:5552).

Indien u over deze uitspraken of over andere arbeidsrechtelijke kwesties meer wilt weten, kunt u contact opnemen met vandorsser@aantjeszevenberg.nl