Vorige week is in Nederland de grens van € 150.000 aan smartengeld eindelijk doorbroken. In een strafzaak bij de Rechtbank Gelderland kende de rechter het slachtoffer een smartengeldvergoeding toe van € 200.000:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2015:6968

Het slachtoffer in deze zaak had zeer ernstige brandwonden opgelopen ten gevolge van een brandbom. De dader had de brandbom door de ruit van de woning van het slachtoffer gegooid en deze was terecht gekomen op het bed waar het slachtoffer lag te slapen. Hierdoor is brand ontstaan in de slaapkamer en is het lichaam van het slachtoffer voor 78,5% van de totale huidoppervlakte verbrand.

Het slachtoffer had het bijna niet overleefd (is twee keer gereanimeerd). Hij is ruim drie maanden opgenomen geweest in het brandwondencentrum en moest daar 15 operaties ondergaan. Hierna heeft hij nog bijna 8 maanden lang gerevalideerd in een revalidatiecentrum. Bij het slachtoffer is sprake van blijvende beschadiging van de zenuwen in beide onderbenen, voeten en rechterhand. Het slachtoffer is voor het leven verminkt. Hij is niet meer in staat om te wandelen, hard te lopen, langdurig te staan, te hurken, te kruipen, zwaardere voorwerpen te tillen, fijne bewegingen met zijn dominante rechterhand te maken en kracht te zetten met zijn armen. Daarbij komt nog de constante pijn en jeuk. Hij is vanwege het letsel en de beperkingen in grote mate afhankelijk geworden van de hulp van derden. Hij kan onder andere de huishoudelijke taken niet meer zelfstandig verrichten. Iedere dag heeft hij verzorging nodig. Hij zal zijn voeten blijvend moeten laten verzorgen. De klachten en beperkingen zijn blijvend; er zal geen verbetering meer optreden. Hij is dus voor de rest van zijn leven gehandicapt. Als gevolg van de brand is hij volledig en duurzaam arbeidsongeschikt geworden, kan hij zijn hobby als sportvisser niet meer uitoefenen en is hij in een sociaal isolement geraakt.

Duidelijk moge zijn dat het hier een zeer ernstige zaak betreft met heel vergaande gevolgen voor het slachtoffer. Al ongeveer 25 jaar lag het maximumbedrag dat in Nederland aan smartengeld is toegekend op € 150.000. Dit maximum is nu met € 50.000 verhoogd: de rechtbank achtte een smartengeldvergoeding van € 200.000 billijk. Gelet op de ons omringende landen is het smartengeld in Nederland nog steeds relatief laag (in Duitsland is het maximum bijvoorbeeld zelfs meer dan € 700.000). Na jaren van stilstand is het echter bemoedigend te noemen dat er eindelijk beweging lijkt te zitten in het smartengeld; niet alleen in de maximumbedragen maar over de gehele linie lijkt het smartengeld (langzaam) omhoog te gaan.