U staat voor een reorganisatie wat een collectief ontslag tot gevolg zal hebben. Waar moet u aan denken en welke stappen zijn nodig om de reorganisatie tot een goed einde te brengen?

In deze workshop behandelen wij de volgende stappen:

 1. Het opstellen van een reorganisatieplan.
 2. Wanneer is een sociaal plan nodig?

  a. welke financiële en organisatorische keuzes moeten gemaakt worden?
  b. welke voorbereidingen moeten getroffen worden in aanloop naar een sociaal plan?
  c. waar zitten de knelpunten in te maken keuzes?
  d. wat is de rol van de OR en/of de vakbonden
  e. Wet werk en zekerheid in relatie tot sociaal plan: transitievergoeding en aanvullende vergoedingen, alternatief voor UWV-route in sociaal plan en overgangsrecht bestaand sociaal plan
 3. Het opstellen van een sociaal plan.
  a. wat is er mogelijk ten aanzien van selectie van personeel: o.a. afspiegeling, de ‘talentregeling’, stoelendans
  b. welke problemen kunnen ontstaan bij interpretatiekwesties
  c. Hoe kijken rechters naar sociale plannen bij het beoordelen
 4. Het melden van het collectieve ontslag bij de vakbonden en het UWV (WMCO).
 5. Het onderhandelen met de vakbonden over het sociaal plan.
 6. Het adviestraject met de ondernemingsraad.
 7. De communicatie met de werknemers.
 8. Het voeren van een ontslagprocedure bij het UWV WERKbedrijf, wat te doen na weigering van de toestemming door het UWV WERKbedrijf dan wel het sluiten van beëindigingsovereenkomsten met de werknemers.
 9. >> vraag informatie over deze workshop aan