In deze workshop behandelen wij onder meer de vraag wanneer er sprake is van overgang van onderneming en wat daar de gevolgen van zijn.

Naast recente rechtspraak bespreken wij onder andere de volgende (praktische) onderwerpen: medezeggenschap in de voorfase, wie er precies mee over gaan, de positie van werknemers die niet mee over willen gaan, de continuering van individuele en collectieve arbeidsvoorwaarden en de (on)mogelijkheden van harmonisatie alsmede het ontslagverbod wegens overgang van onderneming. Bijzondere aandacht besteden wij aan de strategische aanpak van het gehele proces om dit voor zowel de organisatie als de werknemers zo effectief en soepel mogelijk te laten verlopen.

>> vraag informatie over deze workshop aan