Een nuttige cursus waarbij u na afloop alle ‘ins en outs’ van de verschillende (flexibele) arbeidsrelaties kent.

Tijdens deze workshop geven wij een overzicht van de bestaande vormen van flexibele arbeidsrelaties en maken wij inzichtelijk welke aandachtspunten voor de praktijk van belang zijn. Wij gaan in op risico’s van een opdrachtnemer (overeenkomst van opdracht), de oproepovereenkomst, de detacheringsovereenkomst, payrolling & de uitzendovereenkomst, de stagiair & de leerarbeidsovereenkomst. Uiteraard komt ook de problematiek van de (verlengde) arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, in relatie met de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, uitgebreid aan de orde. Het gaat om uiteenlopende vragen, waaronder aanspraken op loon, op ontslagbescherming en aansprakelijkheden van de werkgever.

>> vraag informatie over deze workshop aan