T 070 - 390 62 60
letselschade, immateriële schade, shockschade

Schadevergoeding wegens onterechte crisismelding?

In deze annotatie gepubliceerd in het tijdschrift Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht (JA) ga ik in op de zaak waarin ouders Bureau Jeugdzorg hebben aangesproken wegens een onterechte crisismelding en onheuse bejegening. Bij een ziekenhuis-opname van paar weken oude baby waren aanwijzingen voor Shaken Baby Syndrome gevonden. Om deze reden is het kind gedurende ongeveer een maand uit huis geplaatst.

Annotatie bij Hof Arnhem-Leeuwarden van 2 februari 2015 ECLI:NL:GHARL:2015:719, JA 201554

De hele annotatie is te raadplegen op http://www.sdujurisprudentie.nl

Lees verder

AantjesZevenberg, letselschade, voorbehoud, vaststellingsovereenkomst

Privacyrecht ex-gedetineerde

In deze annotatie gepubliceerd in het tijdschrift Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht (JA) ga ik in op de zaak waarbij een gemeente aan een ex-gedetineerde een schadevergoeding moest betalen, aangezien deze gemeente inbreuk heeft gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van een ex-gedetineerde door diens woonlocatie bekend te maken. De rechter oordeelde dat daar onvoldoende aanleiding toe was.

JA 201575

Lees verder

AantjesZevenberg, arbeidsrecht,, ketenregeling, vaststellingsovereenkomst

Bijzondere zorgplicht bij beleggingsadvies

In deze annotatie gepubliceerd in het tijdschrift Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht (JA) ga ik in op het arrest van de Hoge Raad over een zaak tussen een particuliere belegger en ABN AMRO Bank (ECLI:NL:HR:2015:2191).In deze zaak vordert een particuliere belegger een vergoeding van de schade die is ontstaan als gevolg van het niet uitvoeren van een door hem gegeven order. ABN heeft erkend dat een stop loss order is gegeven die niet is uitgevoerd, maar heeft aangevoerd dat de particulier met dat laatste in verdere gesprekken heeft ingestemd. Het hof heeft de vorderingen afgewezen. De Hoge Raad vernietigt.

JA 201526 zs

De hele annotatie is te raadplegen op http://www.sdujurisprudentie.nl

Lees verder

AantjesZevenberg, aansprakelijkheid, ondergeschikten, zeggenschap, ondergeschiktheid, in- en uitleensituatie

Stelplicht- en bewijslast bij arbeidsongeval

In het Jurisprudentie Aansprakelijkheid (JA) heb ik een annotatie geschreven bij een arrest van het Hof Amsterdam. Voor de uitkomst van bijna elke gerechtelijke procedure is de verdeling van de stelplicht en bewijslast van groot belang. Zo ook voor de procedure op grond van 7:658 BW. In eerste aanleg was in deze zaak de Rechtbank Haarlem tot het oordeel gekomen dat de werknemer de bewijslast droeg van de door hem gestelde toedracht van het arbeidsongeval. De werkgever was toegelaten tot bewijs van haar stelling dat zij haar zorgplicht is nagekomen. In haar eindoordeel kwam de kantonrechter tot het oordeel dat de werknemer niet in het door hem te leveren bewijs is geslaagd en dat, nu de toedracht niet is komen vast te staan, bespreking van de bewijslevering door de werkgever niet meer opportuun was. De vorderingen van de werknemer zijn daarom afgewezen. Hiertegen is de werknemer in hoger beroep gegaan. De vraag rijst wie nu in de context van art. 7:658 BW wat moet bewijzen.

JA2014140

De hele annotatie is te raadplegen op: http://www.sdujurisprudentie.nl

Lees verder