Een greep uit de door ons kantoor behandelde arbeidsrechtszaken

ECLI:NL:HR:2022:1576 Hoge Raad, 11-11-2022, 21/03296
Vanaf wanneer geldt de verplichting om slapende dienstverbanden te beëindigen? De Hoge Raad geeft antwoord. Temporele werking Xella-norm (gehoudenheid werkgevers om slapende dienstverbanden te beëindigen; HR 8 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1734). Compensatie o.g.v. art. 7:673e BW bij schadevergoeding wegens schending Xella-norm. Rechtsingang verzoek tot schadevergoeding.

ECLI:NL:HR:2022:345 Hoge Raad, 11-03-2022, 20/04274
Ontbinding arbeidsovereenkomst. Welke rechter is bevoegd in internationale arbeidszaken en wat moet een rechter in zo’n zaak nagaan? Art. 26 lid 2 Verordening Brussel I-bis. Vergewisplicht. Is verweerder op de hoogte gebracht van zijn recht bevoegdheid van gerecht te betwisten?

ECLI:NL:RBGEL:2021:6644 Rechtbank Gelderland, 10-12-2021, 9500979
Kan een werknemer op staande voet worden ontslagen, omdat hij niet mee werkt aan de controlevoorschriften bij ziekte? Hoogte billijke vergoeding. Verwijtbaar handelen werkgever. Werknemer heeft niet actief bijgedragen aan opstarten re-integratie.

ECLI:NL:RBMNE:2021:4613 Rechtbank Midden-Nederland, 20-09-2021, 9315644 / ME VERZ 21-94
In deze zaak vraagt een werknemer ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, omdat hij een andere baan heeft gevonden. In zijn arbeidsovereenkomst is echter geen tussentijds opzegbeding opgenomen. Rechter ontbindt, maar de werknemer moet wel een gefixeerde vergoeding betalen aan de werkgever.

ECLI:NL:RBDHA:2020:9320 Rechtbank Den Haag, 23-09-2020, C/09/580478 / HA ZA 19-986

Detacheringsbedrijf en mogelijke inlener hebben contact met elkaar over een in te lenen medewerker. Er komt geen overeenstemming tot stand, maar later blijkt de betreffende medewerker, zonder dat het detacheringsbedrijf daarvan op de hoogte is gesteld, bij de inlener op basis van een arbeidsovereenkomst te zijn gaan werken. Inlener moet, ondanks het feit dat er geen overeenkomst met het detacheringsbedrijf was, toch een vergoeding aan het detacheringsbedrijf betalen en wel op basis van onrechtmatig daad.

ECLI:NL:GHDHA:2020:1715 Gerechtshof Den Haag, 22-09-2020, 200.278.541/01
Werknemer wordt ten onterecht op staande voet ontslagen. Hoe moet in zo’n geval de billijke vergoeding worden berekend? Toepassing gezichtspunten New Hairstyle-arrest (ECLI:NL:HR:2017:1187).

Expertise van onze arbeidsrechtadvocaten

Voor AantjesZevenberg Advocaten zijn 4 arbeidsrechtspecialisten actief. Elke specialist behandelt alle problemen die zich voordoen. Van A tot Z. Daarnaast beschikt ieder van deze advocaten ook over eigen expertisegebieden. Klik hiervoor op de profielfoto’s hieronder.

Ben je geïnteresseerd in AantjesZevenberg Advocaten als arbeidsrechtpartner?

Neem direct contact op